Τα προϊόντα μας

  • Σωλήνες, εξαρτήματα και φλάντζες από ανθρακούχο και ανοξείδωτο χάλυβα
  • Κρουνοειδή χυτοσιδηρά, σφυρήλατα, χαλύβδινα, ανοξείδωτα (βάνες σύρτου, μαχαιρωτές και ελαστικής έμφραξης, επιστόμια, δικλείδες πεταλούδας,  σφαιρικοί κρουνοί, βαλβίδες αντεπιστροφής)
  • Κινητήρες ON-OFF και Ρυθμιστικοί (ηλεκτρικοί, πνευματικοί, υδραυλικοί)
  • Σύνδεσμοι σωλήνων, διαστολικά, φίλτρα, εξαεριστικά, ασφαλιστικά
  • Ατμοπαγίδες, συστήματα ελέγχου συμπυκνωμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Όργανα ρύθμισης και ελέγχου, ροόμετρα, μανόμετρα, θερμόμετρα.

Αναλυτικές προδιαγραφές υλικών σύμφωνα με τις επιμέρους σελίδες.