Κρουνοειδή

Διαρκής παρακαταθήκη όλων των τύπων στις τρεις προδιαγραφές κατασκευών

DIN / EN (Ευρωπαϊκή / Γερμανική)

ANSI / ASME (Αμερικανική / USA)

JIS (Ιαπωνική)

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά ανατρέξατε στις επιμέρους σελίδες.