Παρελκόμενα Είδη Σωληνώσεων

·      Διαστολικά Αντικραδασμικά
Μεταλλικά
Ελαστικά
Άκρα Βόλτας, Κολλητά, Φλαντζωτά, DIN, ANSI, JIS
 
·      Σύνδεσμοι Σωληνώσεων
Pipe couplings
Χαλυβδινοι, Ανοξείδωτοι, Χυτοσιδηροί
 
·      Δείκτες Στάθμης
Καζανιών, Δεξαμενών
 
·      Παρεμβύσματα φλαντζών
Μεταλλοπλαστικές
 
·      Ασφαλιστικά – Safety Thermal Relief Valves
Χυτοσιδηρά, Χαλύβδινα, Ορειχάλκινα
Ανοξείδωτα
Φλαντζωτά, Βόλτας
Προδιαγραφών DIN, ANSI/ASME, JIS