Κρουνοειδή JIS (Marine)

ΚΡΟΥΝΟΕΙΔΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ JIS
MARINE JIS VALVES
 
§         ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ - GLOBE VALVES
·         Ίσια - Γωνιακά, Straight – Angle & Sckrew Down non Return (SDNR)
·         Ορειχάλκινα - Brass/Bronze JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K.
·         Χυτοσιδηρά - Cast Iron JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K.
·         Χαλύβδινα - Cast Steel JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K, JIS 40K
 
§         ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ - GATE VALVES
·         Χυτοσιδηρές - Cast Iron JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K.
·         Χαλύβδινες - Cast Steel JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K
 
§         ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ- BUTTERFLYVALVES
Ανατρέξατε στην ειδική κατηγορία
 
§         ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΩΜΑΤΟΣ - HOSE VALVES
·         Ίσια - Γωνιακά, Straight - Angle.
·         Ορειχάλκινα - Brass/Bronze JIS 5K, JIS 10K.
·         Χυτοσιδηρά - Cast Iron JIS 5K, JIS 10K.
 
§         ΕΠΙΣΤΟΜΙΑΑΥΤΟΚΛΕΙΣΤΑΚΙΝΔΥΝΟΥ
EMERGENCY SHUT - OFF VALVES - SELF DRAIN VALVE
·         Ορειχάλκινα - Brass/Bronze JIS 5K, JIS 10K.
·         Χαλύβδινα - Cast Steel JIS 10K.
 
§         STORM VALVES
·         Γωνιακά, Κατακόρυφα, Οριζόντια.
·         Με ή Χωρίς δυνατότητα απομόνωσης.
·         Χαλύβδινα - Cast Steel JIS 5K, JIS 10K.
 
§         ΚΛΑΠΕ - SWING CHECK VALVES
·         Χυτοσιδηρά - Cast Iron JIS 5K, JIS 10K.
·         Χαλύβδινα - Cast Steel JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K.
·         Ορειχάλκινα - Bronze JIS 5K, JIS 10K.
 
§         ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - AIR HEAD VALVES
·         Χυτοσιδηρά - Cast Iron JIS 5K, DIN
 
§         ΚΡΟΥΝΟΙ 2ΣΤΟΜΟΙ - 3ΣΤΟΜΟΙ, COCK(2WAY,3WAY)
·         Χυτοσιδηροί - Cast Iron JIS 5K, JIS 10K.
·         Ορειχάλκινοι - Brass/Bronze JIS 5K, JIS 10K.
 
Πιστοποιήσεις
MillTestCertificate – Πιστοποιητικά Υλικού Δοκιμών
TypeApprovalCertificates – Πιστοποιητικά Τύπου (Από Νηογνώμονα)
ClassCertificate – Πιστοποιητικά Κλάσης από Νηογνώμονα