Επικοινωνία

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 23Α, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18545
ΤΗΛ: 210 4610442
ΦΑΞ: 210 4610446
JOHN GIOXAS & Co SA
INDUSTRIAL AND MARINE SUPPLIES
23A, ETOLIKOU STR, GR 18545 PIRAEUS – GREECE
TEL: +30 210 4610442
FAX: + 30 210 4610446