Αρχική σελίδα

Η Εταιρεία μας

  • Εργαζόμενοι για την επιτυχία σας είναι υποχρέωση και προτεραιότητα μας.
  • Οι έννοιες της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της φιλοσοφίας μας.
  • Καθημερινή μας μέριμνα η επίλυση των θεμάτων σας στους τομείς ενασχόλησης μας.
  • Η δραστηριότητα μας είναι συνδεδεμένη με τη διαχείριση οποιουδήποτε Ρευστού και επικεντρώνεται στην αντιπροσώπευση, εισαγωγή, αποθήκευση και διάθεση μηχανολογικού, ναυτιλιακού και υδραυλικού εξοπλισμού.