ALUMINIUM BRASS TUBES

ALUMINIUM BRASS TUBES

Η εταιρεία μας , στο πλαίσιο της απρόσκοπτης και ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης της ναυτιλίας, συμπεριέλαβε στην κατηγορία των σωλήνων και τους Αυλούς Ψυγείων και Εναλλακτών, τους γνωστούς σε όλους μας Aluminium Brass Tubes for Condenser and Heat Exchangers, σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM B 111 C68700/EN 12451 CuZn20AI2AL2 σε μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων διαστάσεων .

Οι εν λόγω σωλήνες προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένα εργοστάσια και είναι πιστοποιημένοι στο σύνολο τους από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό πιστοποίησης “LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING ( CLASS CERTIFICATE)